. .

 

 

, ,

 


   

" " - " " -

Sayyoralaming yillik harakati
Mirzo Ulug'beg hisobi bo'yicha Hozirgi fan hisobi Bo'yicha
Zuhal (Satum) 12 13 39 12 13 36
Mushtariy (Yupiter) 30 20 34 30 20 31
Mirrix (Mars) 191 1715 191 1710
Zuhro (Venera) 224 17 15 224 17 30
Atorud (Merkuriy) 53 43 13 53 43 10
Ekliptika og'maligi
olimlar yillar natija Fargi

Eratosfen

230 melodgacha = 23 51 20 + 7 35

Gipparx

130 - = 23 51 20 + 8 23

Ptolemey

140 melodiy = 23 51 20  + 10 10

Al-Battoniy

880 - = 23 35 - 0 17

As-So'fiy

965 - = 23 33 45 - 0 50

Abul-Vafo

967 - = 23 35 + 0 35

Al-Ko'hiy

998 -  = 23 51 01 + 16 36

Ibn-Yunus

1001 - = 23 34 52 + 0 33

Nosiruddin Tusiy

1270 - = 23 30 + 2 9

Ulug'bek

1437 - = 23 30 17 - 0 32

,


 
Yulduz yilining hisobi
  kun soat  minut Sekund
Hindlar 365 6 11 30
Xoldeyar 365 6 11 00
Aristarx 365 6 12 49
Tobit ibn Kurra 365 6 9 12
Ulug'bek 365 6 10 4
Aslida 365 6 9 6
 
 

| | | | |

 -


 -  ( )              -       -  ,"--" "HIVOS"
    ***        *** , -  
Partner links
PageTour.org 


3-***
-
-
-
-
- -
4-****
-
-

2-**
-
-
-
-
B&B
- 1 & 2 B&B
- B&B
-
-
- B&B
 
           


Copyright ulugbekobservatory